Hướng dẫn USB Wifi

Driver usb wifi: https://drive.google.com/open?id=0B5hHP4eEtm3UM1A1ZDJUUFdDNnc

Tải file trên về cài đặt và cắm usb.

Góc phải màn hình sẽ hiện hộp thông báo. Đây là chế độ phát wifi khi cắm mạng dây vào. Bạn chọn dấu khoanh đỏ, chọn ADS_SWITCH_XXX để đổi sang chế độ thu wifi.

Chế độ thu wifi, bạn chọn cột sóng wifi như bình thường. Nếu muốn chọn lại chế độ phát wifi, bạn chọn IDS_SWITCH_XXX trong mục khoanh đỏ.

Giỏ hàng