HƯỚNG DẪN UPDATE FW CHO CAM IP XIAOMI

HƯỚNG DẪN UPDATE FW CHO CAM IP XIAOMI

1. Format thẻ nhớ định dạng FAT 32

2. Copy file đính kèm vô thẻ nhớ
3. Cắm thẻ nhớ vào Camera
4. Cắm nguồn điện cho Camera
5. Đợi cho đến khi đèn vàng không nháy nữa rút nguồn tháo thẻ nhớ sau đó cắm lại nguồn cho camera. Oki
FW MỚI NHẤT CHO BẢN 720P: https://drive.google.com/open?id=0B5hHP4eEtm3USkwxNlhsMVB5S2M
FW CHO CAMERA BẢN 720P: https://drive.google.com/open?id=0B2CdbvEgmZEKdXZkSDBiWTEzcU0
FW CHO CAMERA BẢN FULL HD: https://drive.google.com/open?id=0B2CdbvEgmZEKbDlYbTI3VDFFdm8
Giỏ hàng