Hướng dẫn Camera 360 Mijia

Chuẩn bị:

  • Cài sẵn phần mềm Mihome, đã đăng nhập tài khoản và lựa chọn server Mainland China.

  • Cam 360.

Bước 1: Cắm điện cho con cam. Để ý đèn nhấp nháy vàng chờ kết nối. Nếu không nhất nút Reset phía sau cam để reset về chế độ chờ kết nối.

Bước 2: Kiểm tra trong Wifi đã xuất hiện Wifi của cam 360. chuangmi-camera-…

Bước 3: Bật Mihome. Thiết bị sẽ tự động yêu cầu liên kết.

Hoặc ấn dấu + để chọn thiết bị:

Chọn cam 360 và chọn wifi, nhập mật khẩu:

Nhấn Next và chờ đợi Complete.

Bây giờ chỉ còn việc sử dụng thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, sản phẩm này sẵn có tại mistore nhé :)).

Giỏ hàng